โรงเรียนโพธิสารพิทยากรร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ (ตลิ่งชัน)

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ (ตลิ่งชัน) เพื่อการบูรณปฏิสังขรณ์ สิ่งก่อสร้างภายในวัดที่ชำรุดทรุดโทรม รวมถึงส่งเสริมกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้ภายในงานทอดกฐินสามัคคีได้มีการจัดเจริญพระพุทธมนต์ แห่องค์กฐิน ถวายผ้ากฐิน เทศน์อนิสงฆ์กฐิน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<