โครงการแนะแนว “น้องสายวิทย์-คอม” สำหรับนักเรียนแผนการเรียนเตรียม วิทย์-คอมฯ ม.4-ม.6

แจ้งนักเรียนแผนการเรียนเตรียม วิทย์-คอมฯ ม.4-ม.6 เข้าร่วมโครงการแนะแนว “น้องสายวิทย์-คอม”
✅ เพื่อทราบแนวทางการเตรียมตัว ประสบการณ์ จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า ในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์
⏰ จัดขึ้นในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Google Meet ที่ลิงค์ https://bit.ly/3EWHqRk
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มบริหารวิชาการ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา