ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจการนักเรียน และพนักงานอาคารสถานที่

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจการนักเรียน      1  ตำแหน่ง

พนักงานอาคารสถานที่               1  ตำแหน่ง


ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามโทร. 02-448-6931 ต่อ 1183

หนังสือรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม