กำหนดการรับเอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2564 (ผู้ปกครองรับแทนได้)

📌 แจ้งกำหนดการรับเอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2564 (ผู้ปกครองรับแทนได้)
✅ ระหว่างวันที่ 28-29 ต.ค. 64 เวลาตามตารางกำหนดนัดหมาย ณ ลานโพธิ์พุฒภิรม
⏰ ในวันและเวลาดังกล่าว มีสมุดและอุปกรณ์การเรียนจำหน่ายโดยร้านสวัสดิการโรงเรียน
‼ ให้ไปตามที่นัดหมายเท่านั้นเพื่อลดความแออัด และโปรดปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
📮 มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันและเวลาราชการ)
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ งานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา