นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดูแลและประสานงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<