กำหนดการเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน ม.ต้น ทุกห้องเรียน (ม.1-ม.3) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

📌 แจ้งกำหนดการ การเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน ม.ต้น ทุกห้องเรียน (ม.1-ม.3) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
⏰ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 ปรับเวลา (ดูตารางกำหนดการแต่ละระดับชั้นและห้องเรียน) ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร บริเวณสนามหลวงพิลาศวรรณสาร-สนามหน้าเสาธง
📮 โปรดอ่านเอกสารชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ กำหนดการ และการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3BPumMz
🙇‍♂️‍🙇‍♀️ รายชื่อนักเรียน ม.ต้น ทุกห้องเรียน (ม.1-ม.3) ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ และ นักเรียน ม.ปลาย (ม.4-ม.6) ที่แจ้งความประสงค์เพิ่มเติม ตรวจสอบได้ที่ https://bit.ly/3jc5Gq5
🌐 ดาวน์โหลดเอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองฯ ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3B4fadU
🕹 เอกสารข้อ 1 หากไม่มีเครื่องพิมพ์ติดต่อรับได้ที่ รปภ.ประตูหน้าโรงเรียน
.
‼️ ผู้ปกครองโปรดส่งนักเรียนหน้าโรงเรียน เฉพาะนักเรียนเท่านั้นที่เข้าภายในสถานที่ฉีดวัคซีนได้ (เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19)
.
☎️ หากมีข้อสงสัยใด ๆ ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้โดยตรงที่ งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โทร.024486130 ต่อ 511
.
📚 ข้อมูลโดย : งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวโดย : งานโสตทัศนศึกษา