Friday, September 29, 2023
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
📌 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
🌐 เปิดดูได้ที่ลิงค์ http://171.102.62.69/transcripts หรือสแกนคิวอาร์โค้ดในภาพ
✅ นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน ทางโรงเรียนจะแจ้งขั้นตอนการสอบซ่อมอีกครั้งในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
📮 หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบตรวจสอบผลการเรียน แจ้งได้ที่ Line id : @704tjwew (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ)
.
📚 ข้อมูลโดย : กลุ่มบริหารวิชาการ
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา