แจ้งกำหนดการ การเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน ม.ปลาย (ม.4-ม.6)

📌 แจ้งกำหนดการ การเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน ม.ปลาย (ม.4-ม.6) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
⏰ ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 (ตามตารางกำหนดการแต่ละระดับชั้นและห้องเรียน) ณ บริเวณสนามหลวงพิลาศวรรณสาร-สนามหน้าเสาธง
📮 โปรดอ่านเอกสารชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ กำหนดการ และการเตรียมเอกสารต่าง ๆ ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3FsVlzB
🙇‍♂️‍🙇‍♀️ รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ https://bit.ly/3FtWbfj
🌐 ดาวน์โหลดเอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองฯ ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/3B4fadU
🌐 ดาวน์โหลดหนังสือให้ความยินยอมรับบริการวัคซีนป้องกันโควิด-19
ของโรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/2Yodlu8
🕹 #เอกสารข้อ 1 และ 2 หากไม่มีเครื่องพิมพ์ติดต่อรับได้ที่ รปภ.ประตูหน้าโรงเรียน
‼️ ผู้ปกครองโปรดส่งนักเรียนหน้าโรงเรียน เฉพาะนักเรียนเท่านั้นที่เข้าภายในสถานที่ฉีดวัคซีนได้ (เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19)
.
☎️ หากมีข้อสงสัยใด ๆ ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้โดยตรงที่ งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โทร.024486130 ต่อ 511
.
📚 ข้อมูลโดย : #งานอนามัยโรงเรียน #กลุ่มบริหารทั่วไป
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวโดย : #งานโสตทัศนศึกษา