ประมวลภาพนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ตามโครงการ Vacc 2 School ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ตามโครงการ Vacc 2 School เข้ารับการฉีดวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยให้การดูแล แนะนำนักเรียนในการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.
 
📮ดำเนินงานโดย : งานอนามัยโรงเรียน  กลุ่มบริหารทั่วไป
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<