แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม (SINOPHARM) ในโครงการ “VACC 2 School”

📌 แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม (SINOPHARM)ให้กับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 10-18 ปี ในโครงการ “VACC 2 School” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามกำหนดการไปแล้วนั้น

⁉️⚠️ เนื่องจากข่าวของกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศออกมา เกี่ยวกับวัคซีนไฟเซอร์ ที่จะจัดสรรให้แก่นักเรียน ทำให้ผู้ปกครองบางท่านต้องการยกเลิกที่ได้แจ้งขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ทางโรงเรียนขอแจ้งว่า โรงเรียนยังไม่ได้รับข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้นจากทางกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้ท่านตัดสินใจด้วยตนเอง ว่าจะรอวัคซีน “ไฟเซอร์” หรือยืนยันรับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” อีกครั้ง (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3C3Mdic)

✅ ให้ท่านเข้าไปยืนยัน หรือยกเลิกการลงทะเบียน ในหน้าสุดท้ายอีกครั้ง โดยสแกน QR-Code หรือคลิกที่ลิงค์ https://bit.ly/38X0T6s แล้วเลือก “แก้ไขการตอบกลับของคุณ” (ใช้อีเมลของนักเรียน ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ @ps.ac.th ในการลงทะเบียน)
⏰ ภายในวันที่ 14 กันยายน 2564 (ก่อนเวลา 21.00 น.) หากพ้นเวลาท่านจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ได้
‼️ โปรดศึกษาข้อมูล รายละเอียดคุณสมบัติ และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน ก่อนการแก้ไขการลงทะเบียน กรุณาตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง
.
📮 ข้อมูลโดย : งานอนามัยโรงเรียน
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา