ขอแสดงความยินดีกับครูประธาน มากะเต ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับครูประธาน มากะเต ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ครั้งที่ 10 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ.2564