ประกาศผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

📌 ประกาศผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
🌍 ตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ http://49.229.102.165/transcripts
✅ หากมีข้อสงสัยในเรื่องคะแนน ให้ติดต่อสอบถามที่ครูผู้สอนโดยตรง
.
🖥 หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบตรวจสอบผลการเรียน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ P.S.Online Learning งานศูนย์เทคโนโลยีที่ Line ID : @704tjwew หรือ คลิกที่ลิงค์ https://lin.ee/Y2TiA7e (เฉพาะบนมือถือ-แท็บเล็ต)
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มบริหารวิชาการ
⚙️ ระบบสารสนเทศโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา