กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561

นายปรีชา ชูเชิด ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เนื่องในงาน “รำลึกวันสุนทรภู่เชิดชูวันภาษาไทยแห่งชาติ”

Read more text

กิจกรรมวันรำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย จัดกิจกรรมงานวันรำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ “วันรำลึกเกียรติคุณสนุทรภู่ เชิดชูกวีแห่งอาเซ๊ยน สานต่อพระราชปณิธาน ร่วมต่อต้านยาเสพติด” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

Read more text