งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Read more text

ค่ายเครือข่ายสายใยวิทย์ ปี 60 ครั้งที่ 15

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายสายใยวิทย์ ปี 60 ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560

Read more text