การแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาชิงชนะเลิศในกลุ่มอาเซียน ประจำปี 2564

ด.ญ.ชัญญานุช แก้วดวงดี นักเรียนชั้น ม.3/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Ranking Beach Laser Run Group 1 รางวัลชนะเลิศ ประเภท Ranking Beach Triathle Group 1 และรางวัลชนะเลิศ

Read more text

การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน รายการ GAD Thailand Championship 2021 สนามที่ 8

ด.ช.กตัญญู ซาระ นักเรียนชั้นม.3/1 แผนการเรียน EP ได้รับรางวัลชนะเลิศ คลาส A ชาย ด.ญ.อนงค์ลักษณ์ เจนจิวัฒนกุล (อิงอิง) นักเรียนชั้น G7A แผนการเรียน International Program ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2

Read more text

การแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

ด.ญ.ชัญญานุช แก้วดวงดี นักเรียนชั้น ม.3/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 รุ่น U15 อายุ 13-14 ปี Biathle (วิ่ง-ว่ายน้ำ) และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่น U15 อายุ 13-14 ปี

Read more text

การแข่งขันกีฬาดำน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5

ด.ช.กันตณัฐ นรนาถตระกูล นักเรียนชั้น ม.2/11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการ BI-FIN 50m Male Group D และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รายการ SURFACE 50m Male Group D

Read more text

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการเรียนการสอนตามหลักสูตรตามความถนัดทางอาชีพ

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากรและคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน เยี่ยมชมการเรียนการสอนตามการจัดหลักสูตรตามความถนัดทางอาชีพ และอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 .

Read more text

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะผู้บริหารและครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน นำโดยนางมนัสดากาณฑ์ รักษ์พงศ์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน คณะผู้บริหารและครู เข้าศึกษาดูงานและรับฟังคำบรรยาย ด้านการบริหารวิชาการ การจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่(แผนการเรียนเพื่ออาชีพ) และเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 . ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย

Read more text

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ เข้ารับโล่รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ต่อการมัธยมศึกษาไทย ประจำปี 2563

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้รับโล่รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ต่อการมัธยมศึกษาไทย ประจำปี 2563” จากว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องในการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 50) จัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท)

Read more text

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ เข้ารับโล่รางวัลในฐานะให้การสนับสนุนกิจกรรมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับโล่รางวัลในฐานะให้การสนับสนุนกิจกรรมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 การอบรมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 จากว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดโดยสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง .

Read more text

การแข่งขันแบดมินตัน รายการ โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ประเภท GD U13

ด.ญ.พธมน มัญจกานนท์ นักเรียนชั้น ม.1/11 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันแบดมินตันรายการ โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ในประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ระหว่างวันที่ 4 – 10 ธันวาคม

Read more text

การแข่งขันแบดมินตัน รายการ โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ประเภท BD U19

นายกฤตพงศ์ โพธิ์ทิพย์ นักเรียนชั้น ม.5/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันแบดมินตัน รายการ โตโยต้า เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ในประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี แข่งขันระหว่างวันที่ 4 –

Read more text