กำหนดการสมัครเข้าเป็น นักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประจำปีการศึกษา 2565

แจ้งกำหนดการสมัครเข้าเป็น นักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประจำปีการศึกษา 2565 กำหนดการสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 20 พ.ค. 65 กรอกข้อมูลเพื่อดำเนินการในขั้นตอนการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ในระบบทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3laYWJJ คู่มือการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) https://bit.ly/3FII0DM . โปรดศึกษาคู่มือการรับสมัคร และติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องอาจมีการเปลี่ยนแปลง .

Read more text