ค่ายปั้นหมอ แผนการเรียนเตรียมแพทย์-เภสัช ระดับชั้นม.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ ปั้นหมอ อะคาเดมี่
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสู่คณะแพทยศาสตร์ระดับประเทศ ค่ายปั้นหมอ
ของนักเรียนแผนการเรียนเตรียมแพทย์-เภสัช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โดยมีกิจกรรมเปิดบ้านปั้นหมอ การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนถึงสนามสอบจริง
เรียนรู้วิชาความถนัดแพทย์ กิจกรรม Anatomy lab ศึกษาเรียนรู้จากของจริง ฝึกการทำข้อสอบแบบจับเวลาเปลี่ยนฐาน(Lab กริ๊ง)
กิจกรรม Medical Workshop เรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการทำหัตถการขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมสัมพันธ์ ณ โรงแรมไพน์เฮิร์ทส กอล์ฟคลับ อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี
และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงพยาบาลการุณเวชปทุมธานี
เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<