นักเรียนภาษาฝรั่งเศส เข้ารอบชิงชนะเลิศคลิปวิดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ

🎥 การประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส (concours de clip video pour promouvoir la langue française) ในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ จัดทำโดยนักเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
.
📋 ข้อมูลโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
✅ จัดทำโดย นักเรียนแผนการเรียนมนุษย์ศาสตร์
🎙 ประชาสัมพันธ์โดย งานโสตทัศนศึกษา