แสงประทีปส่องฉันทลักษณ์ไทย ครั้งที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับสถาบันปัญญ์สุข
จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย “แสงประทีปส่องฉันทลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 4
โดยพบกับวิทยากร  ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ (ดร.เพชร เท่-เหนือ-ไทย)
ครูเคท (ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย)
อ.นพพร เพริศแพร้ว
และ ทญ.กิตติลักษณ์ จุลลัทเธียร (จุ้มจิ้ม AF1)
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<