แผนการเรียนเตรียมนิเทศ ม.4-6 ศึกษาดูงานวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดโครงการศึกษาดูงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียมนิเทศ ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ แลกเปลี่ยน​เรียนรู้​เรื่องการสร้างสรรค์​สื่อ​ ในหัวข้อ​ “The Creative Ideas in Storytelling” นักเรียนผลิตสื่อกับอาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษา พร้อมนำเสนอผลงานเป็นกลุ่มตนเอง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<