แผนการเรียนเตรียมนิติ-รัฐศาสตร์ ม.4-6 ศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการศึกษาดูงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนเตรียมนิติ-รัฐศาสตร์ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยได้รับการต้อนรับจากนางภาษิตา วัชระโชติกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรียนรู้ภารกิจและบทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจากเจ้าหน้าที่ หลังจากนั้นเดินทางไปพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวัน ให้การต้อนรับโดย พ.ต.อ.ณัทปาโมทย์ พุ่มไพบูลย์ ผู้กำกับการฝ่ายพิพิธภัณฑ์ กองสารนิเทศ เยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตำรวจและศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
.
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<