เยาวชนคนสร้างสรรค์ YOUTH TALENT

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมศิลปกรรมและชุมนุมนาฏศิลป์ไทย
เข้าบันทึกภาพการแสดงของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ในรายการ เยาวชนคนสร้างสรรค์ (YOUTH TALENT)
ทางช่องสถานีวัฒนธรรม (สานสุข สืบวัฒนธรรม นำวิถีใหม่)
จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<