รางวัลชนะเลิศ การประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 ในหัวข้อ “60 ปีแกรนด์สปอร์ต”

นายธนวัฒน์ พรมโต นักเรียนชั้น ม.5/7 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14
ในหัวข้อ “60 ปีแกรนด์สปอร์ต”
จากผู้ส่งผลงานประกวดทั้งหมด 2,213 ผลงาน
ตัวแทนจากบริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด มอบรางวัลที่โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โดย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
และครูทัศนศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมแสดงความยินดี
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<