รับสมัคร ม.4 แผนการเรียนปกติ ปี 2564

.

.

 

📌 แจ้งปรับปฏิทินรับสมัครนักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ

✅ ปรับเปลี่ยนกำหนดวันสอบ | ประกาศผล | รายงานตัว | มอบตัว | ปฐมนิเทศ | เรียนปรับพื้นฐาน | เปิดภาคเรียน
‼ ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

⚠ เนื่องในสถานการณ์การฯ COVID-19 โปรดติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง ที่ www.ps.ac.th หรือ www.facebook.com/potisarnschool

————-
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
.
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา