พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

นายสราวุฒิ พัฒรากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
กับ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เพื่อประสานความร่วมมือเป็นสถานศึกษาเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการสอน แผนการเรียนเตรียมนิติ – รัฐศาสตร์
โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<