ประมวลภาพกิจกรรมแนะแนวออนไลน์สู่สายอาชีพวิศวะ (แผนเตรียมวิศวะ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมแนะแนวออนไลน์ “ชวนน้องมาเรียนวิศวะ” ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.4 – ม.5 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ และนักเรียนระดับชั้น ม.3 ที่สนใจวางแผนศึกษาต่อชั้น ม.4 แผนการเรียนเตรียมวิศวะ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร รวมทั้งนักเรียนชั้น ม.6 ที่วางแผนการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น.

🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<