ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปีการศึกษา 2564

📌 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขัน
– การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์🧪
– การประกวดออกแบบ INFOGRAPHIC ⚙️
ในกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ประจำปีการศึกษา 2564
สามารถชมผลงานของนักเรียนได้ที่ >>คลิกดูผลงานนักเรียน<<