นายชนาธิป เสรีพิชัยธรรม นักเรียนชั้นม.6/6 ผ่านการคัดเลือกรับเกียรติบัตรและยกย่องว่ามีความประพฤติดี

นายชนาธิป เสรีพิชัยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ อยู่ในกรอบของศีลธรรม เป็นนักเรียนแกนนำ
ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทางพระพุทธศานาในโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
จนได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี จากพุทธสมาคม แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2564
ในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<