รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “La fiesta española” ในการแข่งขันทักษะภาษาสเปนระดับชาติ

 
นางสาวชลิดา โกสุมมาลัย ม.6/9 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “La fiesta española” ในการแข่งขันทักษะภาษาสเปนระดับชาติ งานวันรวมพลคนรักภาษาสเปน “Día del Español” ในรูปแบบออนไลน์ จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาสเปน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย ได้รับเกียรติบัตร เงินรางวัล และของรางวัลจากสถานเอกอัครราชทูตสเปน และ เม็กซิโกประจำประเทศไทย ควบคุมและฝึกซ้อม​โดยครูสถาพร​ เผือก​มุ่ย​ กลุ่มสาระการเรียนรู้​ภาษา​ต่างประเทศ​ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย : งานโสตทัศนศึกษา