งานเกมและการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 (Games and Learning 2020)

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
นำนักเรียน 4 คน ประกอบด้วย นายวิญญู รังสีเลิศ ม.6/6 นายวรยล ลลวลัย ม.6/6 นายอภิวิชญ์ จันทร์แต้ม ม.6/6 นายประโชติ อักษรนิตย์ ม.6/7
และครูผู้ฝึกสอน 2 คน ประกอบด้วย ครูธนสรณ์ สุมังคละกุล และครูอภิชญา ชาระ
เข้าร่วมนำเสนอความก้าวหน้าผลงานโครงการ Game & Learning 2020 ออกแบบเกมออกแบบสังคม รุ่นที่ 2
ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ โรงละคร K-bank สยามพิฆเนศ ห้างสรรพสินค้าสยามวัน
เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคม 2563
โดยมีนักเรียนและบุคคลภายนอกให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<