ค่าย “เล่าเป็นคลิป Clip Can Tell | vdo สั้นทำด้วยมือถือ” ครั้งที่ 2 แผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ ม.4 – ม.5

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมค่าย เล่าเป็นคลิป Clip Can Tell | vdo สั้นทำด้วยมือถือ ครั้งที่ 2 Onsite สำหรับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ ม.4 – ม.5 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร วิทยากรโดย อ.เมษ ยิ้มสมบูรณ์ ผู้กำกับภาพยนตร์ จากเพจ Movie DIY และ StoryBOWL SOCIETY ให้ความรู้ทางด้าน Production การเตรียมอุปกรณ์ Smart Phone สำหรับถ่าย แนะนำ App ตัดต่อและแต่ง Vdo พื้นฐาน พร้อมทั้งWorkshop และคอมเมนต์ชิ้นงาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
.
📝 ข้อมูลโดย : แผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ กลุ่มสาระฯภาษาไทย
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<