ค่ายแผนการเรียนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์ วิทย์-คอม ระดับชั้น ม.4

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กำหนดจัดการเข้าค่ายแผนการเรียนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์ และแผนการเรียนวิทย์-คอม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ตามโครงการแผนการเรียนเลือกอาชีพอย่างมีคุณภาพ
โดยเข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล การยื่น TCAS และแนะนำสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะ
และพบคณะทีมวิทยากรจาก helloAUDA ความรู้คู่ความสนุก ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้จากห้องเรียน มาประยุกต์ใช้ และได้รู้จักการใช้เครื่องมือ
ทักษะและกระบวนการคิดทางด้านวิศวกรรม เรียนรู้ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติและระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
ผ่านการลงมือทำจริงผ่านกิจกรรม Design Thinking กิจกรรม Robo Smartphone
กิจกรรมวิเคราะห์การลงทุนและการประดิษฐ์ Auto Alcohol Sprayer
เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล(ศาลายา) และชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<