ค่ายพัฒนาทักษะทางธุรกิจสำหรับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นประธานเปิดการอบรมค่ายแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2564 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดกิจกรรม Workshop Online เพื่อพัฒนาทักษะทางธุรกิจ เรียนรู้กลยุทธ์ทางการตลาด และการใช้เครื่องมือช่วยขยายธุรกิจให้กับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมบริหารธุรกิจ บัญชี และการบริการ
📝 ข้อมูลโดย : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<