ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จัดค่ายคณิตศาสตร์ครั้งที่ 8
โดยมีฐานกิจกรรม ทั้งหมด 10 ฐาน ได้แก่ ซูโดกุ, จัตุรัสกกล (เรขาคณิต), DaVINCHI ถอดรหัส, ตวงน้ำ, แทนแกรม,
Kahoot, อ้อมกอดแห่งรัก, ใบ้คำ, อะไรหนักกว่ากัน และฐานนันทนาการ
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร และบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<