ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูอิสรีย์ สง่า ได้เลื่อนวิทยฐานะครู ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูอิสรีย์ สง่า ได้เลื่อนวิทยฐานะครู ระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1