กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<