การแสดงนาฏศิลป์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามคืนนคร ในงาน Kagoshima Asian Youth Arts Festival Online 2021

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นเจ้าภาพสถานที่ฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ และอำนวยความสะดวกในการใช้สถานที่ห้องประชุมบันทึกเทปการแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่องรามเกียรติ์ ตอน พระรามคืนนคร ในงาน Kagoshima Asian Youth Arts Festival Online 2021 ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 7- 11 ตุลาคม 2564 ร่วมกับโรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนวัดพุทธบูชา และโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 โดยคุณครู เบ็ญจมาศ ถวิลหวัง, คุณครูชลดา โกสวัสดิ์ และคุณครูชนิสรา ศรีพุ่ม ผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมเป็นตัวแทนในกิจกรรม 5 คน คือ น.ส.นันท์นภัส รัตนกุล, น.ส.วราภรณ์ คำตัน, น.ส.สุกัญพัฒน์ ทัพพันธ์ชัย, น.ส.กานต์มณี พงษ์สวัสดิ์, น.ส.ฐานิตา มหาเจริญ
🎬 ชมการแสดง https://youtu.be/YovC3yQRnhg

📝 ข้อมูลโดย : กลุ่มสาระฯศิลปะ
🎥 ออกแบบและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโดย : งานโสตทัศนศึกษา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<