การแข่งขันรายการหุ่นยนต์ พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1

ตัวแทนนักเรียนในห้องเรียนวิทย์-เทคโนโลยี (หุ่นยนต์) ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563
เข้าร่วมการแข่งขันรายการหุ่นยนต์ พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
THAILAND ROBOT-ROBOTIC OLYMPIAD 2020
ณ โรงเรียนหนองบัว จ.นครสวรรค์
เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563ผลการแข่งขันทีมของโรงเรียนโพธิสารได้รับรางวัลดังนี้
– รางวัล “ชนะเลิศ” ได้รับถ้วยรางวัล ระดับเหรียญทอง ใบประกาศระดับเหรียญทอง
รายการ Sumo 1 Kg. Auto ม.1-3, ด.ช.ปรเมษฐ์ กาญจนศรีสุนทร เป็นตัวแทนแข่งขันระดับนานาชาติ
– รางวัลอันดับ 5 ได้รับใบประกาศระดับเหรียญทอง รายการ Line Fast ม.1-3, ด.ช.ชิษณุพงศ์ อิสณพงศ์ และด.ช. สรวิชญ์ แสงจันทร์ทิพย์
– รางวัลอันดับ 9 ได้รับใบประกาศระดับเหรียญเงิน รายการ Robot Gathering ม.1-3, ด.ช.ประสิทธิชัย ใจบุญสวัสดิ์ และ ด.ช.นะโม รัตนชื่น
– รางวัลอันดับ 11 ได้รับใบประกาศระดับเหรียญเงิน รายการ Sumo 1 Kg. RC ม.1-3, ด.ช.รวิน เดชอาคม

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<