ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับครู


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรในพิธีการงานวันครู ครั้งที่ 61 สุวิชา สอนเชื้อจีน 749
2 เรียนเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยโรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณจินดา(ตุ๊) ทิมประเสริฐ สุวิชา สอนเชื้อจีน 799
3 กำหนดการวันรำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1280
4 กำหนดส่งข้อมูลแผนปฏิบัติการ งบประมาณ ปี 2558 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 2815
5 ฎีกาผ้าป่าการศึกษา 2557 สุวิชา สอนเชื้อจีน 9024
6 เอกสาร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอนโครงการ EP/MEP ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 4284
7 ขอเรียนเชิญครูทุกท่านร่วมรำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ สุวิชา สอนเชื้อจีน 1715
8 แจ้งครูที่ปรึกษา ดาวน์โหลดไฟล์ ฏีกาผ้าป่าการศึกษา ปี 2556 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 3129
9 ขอเชิญคณะครูร่วมงาน "มุทิตาคารวะ รดน้ำ ดำหัว กราบขอบพระคุณครู" ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 2554
10 เอกสารเพลงเรือยุติธรรมชุมชน สุวิชา สอนเชื้อจีน 2372
11 เอกสารบทเพลงเรือ ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 2380
12 ดาวน์โหลดเอกสาร กิจกรรมชุมนุม ครูศักดา จารัตน์ 30981
13 ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ 5 โดยครูสุภา พงษ์ชีพ ครูศักดา จารัตน์ 34113
14 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ครูศักดา จารัตน์ 2496
15 ดาวน์โหลด ฎีกาผ้าป่าการศึกษา 2555 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 18279
16 แจ้งการใช้งานระบบ ศูนย์ข้อมูลรูปภาพของโรงเรียน ครูศักดา จารัตน์ 2439
17 แจ้งวิธีการขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซด์โรงเรียน ครูศักดา จารัตน์ 2288