ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวนักเรียน


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ตารางเรียนยกระดับความรู้ด้านวิชาการ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1835
2 แจ้งนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 426
3 แจ้งเปิดระบบตรวจสอบผลการเรียน สุวิชา สอนเชื้อจีน 883
4 แจ้งกำหนดการ และนัดหมาย กิจกรรมทัศนศึกษาและปัจฉิมนิทเศ นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 227
5 แจ้งการตรวจสอบผล 0, ร จากการสอบซ่อมครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 674
6 ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 3060
7 ประกาศผลการเรียน กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 2561
8 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 4446
9 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 3162
10 กำหนดการและการแข่งขัน วันสุนทรภู่ ปี60 สุวิชา สอนเชื้อจีน 498
11 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 7316
12 ตารางสอนซ่อมเสริมและสอบซ่อม ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 922
13 ตารางสอนซ่อมเสริมและสอบซ่อม ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 768
14 รับสมัครนักเรียนที่สนใจ UK English Camp 2017 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1152
15 รับสมัครนักเรียนที่สนใจ UK ARTS SPRING CAMP 2017 สุวิชา สอนเชื้อจีน 923
16 รับสมัคร English Summer Camp 2560 Malaysia and Singapore สุวิชา สอนเชื้อจีน 1401
17 รับสมัครนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศนิวซีแลนด์ สุวิชา สอนเชื้อจีน 1352
18 รับสมัคร NEW ZEALAND SUMMER CAMP 2017 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1000
19 รับสมัคร UK SUMMER CAMP 2017 สุวิชา สอนเชื้อจีน 936
20 ตารางเรียน ชั้น ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 6817
 
หน้า 1 จาก 5