ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารเรียน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สุวิชา สอนเชื้อจีน 7
2 ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารเรียน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สุวิชา สอนเชื้อจีน 63
3 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม สุวิชา สอนเชื้อจีน 629
4 ระบบพิมพ์ใบมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 979
5 ประกาศรายชื่อนักเรียน มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1110
6 ประกาศกำหนดวันจำหน่ายชุดนักเรียน สุวิชา สอนเชื้อจีน 482
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 5540
8 ประกาศผลการเปิดซองประมูลราคาผู้ประกอบการจำหน่ายน้ำดื่มและเครื่องดื่ม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ประจำปี 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 420
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 738
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 2910
11 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 ความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1237
12 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียน สุวิชา สอนเชื้อจีน 121
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต สุวิชา สอนเชื้อจีน 104
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำห้องปฏิบัติการเคมี และห้องปฏิบัติการทักษะชีวิต สุวิชา สอนเชื้อจีน 90
15 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 EP/IEP ปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1620
16 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 EP ปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 2815
17 ประกาศนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ม.4 EP IEP ปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1754
18 ประกาศนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ม.1 EP ปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 3287
19 เปิดระบบบันทึกข้อมูลแจ้งความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ปกติ/IEP และ ม.4 ปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 สุวิชา สอนเชื้อจีน 2520
20 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือก ม.1 EP และ ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2561 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 2198
 
หน้า 1 จาก 14