ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2017 สุวิชา สอนเชื้อจีน 41
2 กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 326
3 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ สุวิชา สอนเชื้อจีน 102
4 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานโครงการ English Program สุวิชา สอนเชื้อจีน 109
5 แจ้งการเรียนเพิ่มเติมนักเรียนโครงการ EP ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 196
6 แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ EP สุวิชา สอนเชื้อจีน 112
7 ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 5170
8 เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ประเทศญี่ปุ่น สุวิชา สอนเชื้อจีน 785
9 แจ้งสิ้นสุดการประกันอุบัติเหตุปี 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 188
10 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 2843
11 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 ปกติ IEP ปี 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 6487
12 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ความสามารถพิเศษ สุวิชา สอนเชื้อจีน 1633
13 ค่าหนังสือแบบเรียนนักเรียนโครงการ EP / IEP ปีการศึกษา 2560 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 1069
14 คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สุวิชา สอนเชื้อจีน 521
15 การรับสมัครนักเรียน ม.1 ปกติ/IEP และ ม.4 ปกติ ปี 2560 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 5853
16 กิจกรรม Spreading a Culture of Peace ออกสื่อรายการทีวี สุวิชา สอนเชื้อจีน 240
17 ประกาศรายชื่อสำรองนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 775
18 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 936
19 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณโรงเรียน สุวิชา สอนเชื้อจีน 194
20 ประกาศรายชื่อสำรองนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 EP ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1082
 
หน้า 1 จาก 12