ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 กิจกรรม สัปดาห์ ASEAN ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 549
42 ประกาศสำหรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ณัฐพล สุทธิ์สาคร 514
43 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp Program) ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1048
44 ประมวลภาพโครงการโอลิมปิกวิชาการ เพชรโพธิสาร 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 642
45 ประกาศผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน A สุวิชา สอนเชื้อจีน 1010
46 ตารางสอน โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ เพชรโพธิสาร 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 572
47 แจ้งเวลาเลิกเรียนวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 482
48 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1505
49 เชิญร่วมบริจาคโลหิต สุวิชา สอนเชื้อจีน 318
50 ขออนุญาตให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 558
51 รำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ ๒๖มิถุนายน วันสุนทรภู่ สุวิชา สอนเชื้อจีน 416
52 ค่ายคุณธรรมนำชีวิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สุวิชา สอนเชื้อจีน 499
53 แจ้งเรื่องการใช้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 484
54 กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ ครูศุภชัย ทองฝังพลอย ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 400
55 เรียนเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ระดับโรงเรียน สุวิชา สอนเชื้อจีน 295
56 แจ้งการชำระค่าบำรุงการศึกษา สุวิชา สอนเชื้อจีน 510
57 ระบบแจ้งการเข้า-ออกโรงเรียน และข่าวสารประชาสัมพันธ์ สุวิชา สอนเชื้อจีน 635
58 นักเรียนรับโล่ O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2557 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 502
59 รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตรเหรียญทอง,เงิน ปีการศึกษา 2557 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 515
60 รายชื่อนักเรียน รับโล่คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ปีการศึกษา 2557 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 550
 
หน้า 3 จาก 10
Back to top