ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 เปรียบเทียบ O-Net ม.3 5ปีย้อนหลัง ณัฐพล สุทธิ์สาคร 585
42 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ EP/IEP รอบที่2 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1191
43 ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนต่อ ม.1 ภาคปกติ/IEP , ม.4 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 9034
44 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 17691
45 รายชื่อนักเรียนสำรองเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ EP/IEP ณัฐพล สุทธิ์สาคร 967
46 การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนม.4 โครงการ EP รอบที่2 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1455
47 รายชื่อนักเรียนสำรองเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program ณัฐพล สุทธิ์สาคร 2063
48 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program ณัฐพล สุทธิ์สาคร 3473
49 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อ ม.4 EP/IEP ปี 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 2045
50 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อ ม.1 EP ปี 2558 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 3409
51 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ EP ม.1 / EP และ MEP ม.4 ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1793
52 ประกาศผลการสอบ PRE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2558 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 3693
53 รายชื่อนักเรียนสอบ Pre ม.1 ปีการศึกษา 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1607
54 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานหน้าที่ พนักงานสถานที่(เพิ่มเติม) สุวิชา สอนเชื้อจีน 381
55 สรรหาผู้ประกอบการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 351
56 สรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 312
57 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสถานที่ สุวิชา สอนเชื้อจีน 358
58 โพธิสารนิทรรศ 57 " 5 รอบสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ โพธิสารนิทรรศ เฉลิมราชกุมารี " สุวิชา สอนเชื้อจีน 701
59 เชิญผู้ปกครองร่วมงาน EP Open House 2015 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1544
60 เชิญผู้ปกครองนักเรียน EP ม.3/1 และ ม.3/2 ประชุมเรื่องการเรียนต่อชั้น ม.4 สุวิชา สอนเชื้อจีน 513
 
หน้า 3 จาก 8
Back to top