ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 รายชื่อนักเรียนสมัครสอบเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program (EP) ปีการศึกษา 2557 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1483
42 ผลการสอบ Pre มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สุวิชา สอนเชื้อจีน 4291
43 สรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การศึกษา สุวิชา สอนเชื้อจีน 404
44 สรรหาผู้ประกอบการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน สุวิชา สอนเชื้อจีน 315
45 ขออนุญาตนำนักเรียนระดับชั้นม.6 ไปทัศนศึกษาและปัจฉิมนิเทศ สุวิชา สอนเชื้อจีน 764
46 รับสมัครนายกสมาคมฯและอุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2 สุวิชา สอนเชื้อจีน 450
47 ระเบียบการแข่งขันงานโพธิสารนิทรรศ '56 สุวิชา สอนเชื้อจีน 777
48 โครงการ Pre ม.1/2557 สุวิชา สอนเชื้อจีน 3158
49 ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2557 สุวิชา สอนเชื้อจีน 10480
50 มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2556 สุวิชา สอนเชื้อจีน 834
51 ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (แก้ไข) ธนภัทร ภัทรภานุ 12271
52 ประกาศรายชื่อนักเรียนเตรียมความพร้อมระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556 สุวิชา สอนเชื้อจีน 5037
53 แจ้งกำหนดการซื้อหนังสือของนักเรียนโครงการ EP/IEP ปี 2556 (แก้ไข ใบสั่งซื้อ ม.6/3-5) ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 3685
54 ประกาศรายชื่อและกำหนดการมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.3 เรียนต่อชั้น ม.4 (นักเรียนเดิม พ.ส.) ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 2408
55 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้น ม.1 IEP ปีการศึกษา 2556 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 3227
56 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้น ม.4 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 2166
57 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์จับฉลากเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 2133
58 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 4076
59 ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนชั้น ม.1 ภาคปกติ/IEP และ ม.4 ภาคปกติ ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 2908
60 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์) สุวิชา สอนเชื้อจีน 708
 
หน้า 3 จาก 6
Back to top