ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 สรุปข้อมูลการรับสมัคร ม.1 EP และ ม.4 EP/IEP ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 2685
42 ประกาศผลสอบ Pre ม.1 ปี 2560 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 7272
43 ระบบบันทึกข้อมูล แจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 3308
44 เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 2590
45 รายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน EP Open House 2017 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1139
46 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กับโรงพยาบาลศิริราช สุวิชา สอนเชื้อจีน 461
47 กำหนดการและลงทะเบียนออนไลน์ EP Open House 2017 สุวิชา สอนเชื้อจีน 2284
48 กำหนดการ เกณฑ์และใบสมัครการประกวดต่าง ๆ โพธิสารนิทรรศ'59 สุวิชา สอนเชื้อจีน 802
49 ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 12676
50 การสอบ Pre O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 894
51 แจ้งหยุดเรียนภายใน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 866
52 กำหนดการแจกค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 489
53 แจ้งเตือนผู้ปกครอง เรื่องการชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านธนาคาร สุวิชา สอนเชื้อจีน 524
54 เรียนเชิญคูณครูและผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สุวิชา สอนเชื้อจีน 457
55 หนังสือขออนุญาตนักเรียนเข้ารับการอบรมธรรมศึกษา ตรี โท เอก ประจำปี 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 901
56 หน้าปก วงดุริยางค์ซิมโฟนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ สุวิชา สอนเชื้อจีน 639
57 ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียน นำใบแจ้งค่าไฟฟ้านำส่งที่กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ ตามโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ สุวิชา สอนเชื้อจีน 691
58 กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และกำหนดการอื่น ๆ สุวิชา สอนเชื้อจีน 1031
59 แบบรายการ การสั่งจองชุดการแสดง วงซิมโฟนี ออเครสต้า สุวิชา สอนเชื้อจีน 413
60 กำหนดวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1162
 
หน้า 3 จาก 13