ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 แจกค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายรัฐบาล สุวิชา สอนเชื้อจีน 475
42 กำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียน สุวิชา สอนเชื้อจีน 469
43 แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 700
44 สรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สุวิชา สอนเชื้อจีน 318
45 ประกาศผลการคัดเลือกครูแนะแนว สุวิชา สอนเชื้อจีน 648
46 จำหน่ายชุดนักเรียน สำหรับ นักเรียนเก่าและใหม่ สุวิชา สอนเชื้อจีน 1321
47 การรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 846
48 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญรูปเหมือนพระครูโพธิสารคุณ (หลวงปู่นวล ธมฺมธโร) สุวิชา สอนเชื้อจีน 848
49 การรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 ภาคปกติ/IEP ปีการศึกษา 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1764
50 จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียน ปีการศึกษา 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1350
51 ผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 444
52 การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สุวิชา สอนเชื้อจีน 970
53 สรรหาผู้ประกอบการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 452
54 กำหนดการการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และกำหนดการอื่น ๆ สุวิชา สอนเชื้อจีน 678
55 ขอความร่วมมือผู้ปกครอง เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก สุวิชา สอนเชื้อจีน 344
56 ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน สุวิชา สอนเชื้อจีน 524
57 ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมงาน Open house 2016 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1883
58 กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 12417
59 เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 818
60 กำหนดการ โพธิสารนิทรรศ 59 “60 ปี โพธิสารฯ ภูมิใจในวันวาน สานสู่อนาคต” สุวิชา สอนเชื้อจีน 1011
 
หน้า 3 จาก 11