ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2016 สุวิชา สอนเชื้อจีน 398
42 เชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ สุวิชา สอนเชื้อจีน 294
43 ประกาศรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สุวิชา สอนเชื้อจีน 525
44 โน๊ตและเพลงที่ใช้บรรเลงเพลงในงานสมเด็จพระเทพฯ สุวิชา สอนเชื้อจีน 1085
45 แจ้งวิธีแก้ไขระบบแจ้งเข้า-ออกโรงเรียนนักเรียน บน SmartSchool ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 884
46 แจกค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายรัฐบาล สุวิชา สอนเชื้อจีน 509
47 กำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียน สุวิชา สอนเชื้อจีน 511
48 แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 738
49 สรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สุวิชา สอนเชื้อจีน 351
50 ประกาศผลการคัดเลือกครูแนะแนว สุวิชา สอนเชื้อจีน 681
51 จำหน่ายชุดนักเรียน สำหรับ นักเรียนเก่าและใหม่ สุวิชา สอนเชื้อจีน 1369
52 การรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 887
53 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญรูปเหมือนพระครูโพธิสารคุณ (หลวงปู่นวล ธมฺมธโร) สุวิชา สอนเชื้อจีน 893
54 การรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 ภาคปกติ/IEP ปีการศึกษา 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1876
55 จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียน ปีการศึกษา 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1472
56 ผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 473
57 การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สุวิชา สอนเชื้อจีน 999
58 สรรหาผู้ประกอบการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 478
59 กำหนดการการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และกำหนดการอื่น ๆ สุวิชา สอนเชื้อจีน 708
60 ขอความร่วมมือผู้ปกครอง เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก สุวิชา สอนเชื้อจีน 374
 
หน้า 3 จาก 12