ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ประกาศสอบราคาจ้างทำตู้เอกสารและเคาน์เตอร์ สุวิชา สอนเชื้อจีน 423
42 ประกาศรายชื่อสำรองนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.4 EP/IEP ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 823
43 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.4 EP/IEP ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 983
44 ประกาศรายชื่อสำรองนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 EP ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 1335
45 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 EP ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 1909
46 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าเรียน ม.4 EP/IEP ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 1376
47 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าเรียน ม.1 EP ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 2045
48 รายชื่อนักเรียนสมัครสอบเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ English Program (EP) / Intensive English Program (IEP) ปีการศึกษา 2557 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1161
49 รายชื่อนักเรียนสมัครสอบเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program (EP) ปีการศึกษา 2557 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1528
50 ผลการสอบ Pre มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สุวิชา สอนเชื้อจีน 4404
51 สรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การศึกษา สุวิชา สอนเชื้อจีน 429
52 สรรหาผู้ประกอบการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน สุวิชา สอนเชื้อจีน 351
53 ขออนุญาตนำนักเรียนระดับชั้นม.6 ไปทัศนศึกษาและปัจฉิมนิเทศ สุวิชา สอนเชื้อจีน 864
54 รับสมัครนายกสมาคมฯและอุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2 สุวิชา สอนเชื้อจีน 478
55 ระเบียบการแข่งขันงานโพธิสารนิทรรศ '56 สุวิชา สอนเชื้อจีน 807
56 โครงการ Pre ม.1/2557 สุวิชา สอนเชื้อจีน 3233
57 ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2557 สุวิชา สอนเชื้อจีน 10728
58 มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2556 สุวิชา สอนเชื้อจีน 879
59 ตารางสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 (แก้ไข) ธนภัทร ภัทรภานุ 12368
60 ประกาศรายชื่อนักเรียนเตรียมความพร้อมระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556 สุวิชา สอนเชื้อจีน 5123
 
หน้า 3 จาก 6
Back to top