ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ขอความร่วมมือผู้ปกครอง เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก สุวิชา สอนเชื้อจีน 329
42 ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน สุวิชา สอนเชื้อจีน 492
43 ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมงาน Open house 2016 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1859
44 กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 10823
45 เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 670
46 กำหนดการ โพธิสารนิทรรศ 59 “60 ปี โพธิสารฯ ภูมิใจในวันวาน สานสู่อนาคต” สุวิชา สอนเชื้อจีน 998
47 เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช สุวิชา สอนเชื้อจีน 387
48 ประกาศเลื่อนการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของระดับชั้น ม.6 สุวิชา สอนเชื้อจีน 540
49 ขอเชิญผู้ปกครองระดับชั้น ม.ปลาย และผู้สนใจ เข้าฟังการบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อ สุวิชา สอนเชื้อจีน 478
50 กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 970
51 ประกาศปิดเรียนเป็นการภายใน สุวิชา สอนเชื้อจีน 618
52 ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล สุวิชา สอนเชื้อจีน 563
53 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ - พัสดุ สุวิชา สอนเชื้อจีน 587
54 ประกาศผลการคัดเลือกลูงจ้างชั่วคราว นาฏศิลป์ สุวิชา สอนเชื้อจีน 680
55 แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และอื่น ๆ สุวิชา สอนเชื้อจีน 1127
56 ร่วมทำแบบแสดงความคิดเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 672
57 ตารางสอน โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ เพชรโพธิสาร 2558 เดือนสิิงหาคม ณัฐพล สุทธิ์สาคร 748
58 กิจกรรม สัปดาห์ ASEAN ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 611
59 ประกาศสำหรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ณัฐพล สุทธิ์สาคร 599
60 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp Program) ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1293
 
หน้า 3 จาก 11