ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ขอเชิญผู้ปกครองระดับชั้น ม.ปลาย และผู้สนใจ เข้าฟังการบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อ สุวิชา สอนเชื้อจีน 442
42 กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 885
43 ประกาศปิดเรียนเป็นการภายใน สุวิชา สอนเชื้อจีน 577
44 ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล สุวิชา สอนเชื้อจีน 536
45 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ - พัสดุ สุวิชา สอนเชื้อจีน 558
46 ประกาศผลการคัดเลือกลูงจ้างชั่วคราว นาฏศิลป์ สุวิชา สอนเชื้อจีน 642
47 แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และอื่น ๆ สุวิชา สอนเชื้อจีน 1090
48 ร่วมทำแบบแสดงความคิดเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 637
49 ตารางสอน โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ เพชรโพธิสาร 2558 เดือนสิิงหาคม ณัฐพล สุทธิ์สาคร 718
50 กิจกรรม สัปดาห์ ASEAN ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 587
51 ประกาศสำหรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ณัฐพล สุทธิ์สาคร 565
52 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp Program) ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1220
53 ประมวลภาพโครงการโอลิมปิกวิชาการ เพชรโพธิสาร 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 705
54 ประกาศผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน A สุวิชา สอนเชื้อจีน 1173
55 ตารางสอน โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ เพชรโพธิสาร 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 618
56 แจ้งเวลาเลิกเรียนวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 516
57 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1554
58 เชิญร่วมบริจาคโลหิต สุวิชา สอนเชื้อจีน 341
59 ขออนุญาตให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 598
60 รำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ ๒๖มิถุนายน วันสุนทรภู่ สุวิชา สอนเชื้อจีน 472
 
หน้า 3 จาก 10