ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 700
42 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ สุวิชา สอนเชื้อจีน 428
43 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานโครงการ English Program สุวิชา สอนเชื้อจีน 425
44 แจ้งการเรียนเพิ่มเติมนักเรียนโครงการ EP ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 581
45 แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ EP สุวิชา สอนเชื้อจีน 399
46 ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 6521
47 เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ประเทศญี่ปุ่น สุวิชา สอนเชื้อจีน 1092
48 แจ้งสิ้นสุดการประกันอุบัติเหตุปี 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 407
49 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 3254
50 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 ปกติ IEP ปี 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 7462
51 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ความสามารถพิเศษ สุวิชา สอนเชื้อจีน 1891
52 ค่าหนังสือแบบเรียนนักเรียนโครงการ EP / IEP ปีการศึกษา 2560 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 1433
53 คู่มือการใช้งานระบบบันทึกข้อมูลแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สุวิชา สอนเชื้อจีน 727
54 การรับสมัครนักเรียน ม.1 ปกติ/IEP และ ม.4 ปกติ ปี 2560 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 7166
55 กิจกรรม Spreading a Culture of Peace ออกสื่อรายการทีวี สุวิชา สอนเชื้อจีน 430
56 ประกาศรายชื่อสำรองนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 960
57 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 EP/IEP ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1200
58 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณโรงเรียน สุวิชา สอนเชื้อจีน 475
59 ประกาศรายชื่อสำรองนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 EP ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1419
60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 EP ปีการศึกษา 2560 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1697
 
หน้า 3 จาก 14