ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนม.1 ปีการศึกษา 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 2191
42 ร้านค้าสวัสดิการกำหนดวันจำหน่ายสินค้าให้กับนักเรียน ม.1และม.4 สุวิชา สอนเชื้อจีน 612
43 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1348
44 รายชื่อนักเรียนสำรองเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ EP/IEP รอบที่2 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 794
45 รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ EP/IE รอบที่2 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 741
46 เปรียบเทียบ O-Net ม.3 5ปีย้อนหลัง ณัฐพล สุทธิ์สาคร 687
47 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ EP/IEP รอบที่2 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1316
48 ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนต่อ ม.1 ภาคปกติ/IEP , ม.4 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 10374
49 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 19202
50 รายชื่อนักเรียนสำรองเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ EP/IEP ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1094
51 การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนม.4 โครงการ EP รอบที่2 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1576
52 รายชื่อนักเรียนสำรองเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program ณัฐพล สุทธิ์สาคร 2137
53 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program ณัฐพล สุทธิ์สาคร 3592
54 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อ ม.4 EP/IEP ปี 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 2153
55 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อ ม.1 EP ปี 2558 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 3528
56 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ EP ม.1 / EP และ MEP ม.4 ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1924
57 ประกาศผลการสอบ PRE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2558 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 3817
58 รายชื่อนักเรียนสอบ Pre ม.1 ปีการศึกษา 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1764
59 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานหน้าที่ พนักงานสถานที่(เพิ่มเติม) สุวิชา สอนเชื้อจีน 457
60 สรรหาผู้ประกอบการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 405
 
หน้า 3 จาก 8
Back to top