ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ประมวลภาพโครงการโอลิมปิกวิชาการ เพชรโพธิสาร 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 588
42 ประกาศผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน A สุวิชา สอนเชื้อจีน 675
43 ตารางสอน โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ เพชรโพธิสาร 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 544
44 แจ้งเวลาเลิกเรียนวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 447
45 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1458
46 เชิญร่วมบริจาคโลหิต สุวิชา สอนเชื้อจีน 300
47 ขออนุญาตให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 528
48 รำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ ๒๖มิถุนายน วันสุนทรภู่ สุวิชา สอนเชื้อจีน 390
49 ค่ายคุณธรรมนำชีวิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สุวิชา สอนเชื้อจีน 480
50 แจ้งเรื่องการใช้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 435
51 กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ ครูศุภชัย ทองฝังพลอย ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 379
52 เรียนเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ระดับโรงเรียน สุวิชา สอนเชื้อจีน 275
53 แจ้งการชำระค่าบำรุงการศึกษา สุวิชา สอนเชื้อจีน 482
54 ระบบแจ้งการเข้า-ออกโรงเรียน และข่าวสารประชาสัมพันธ์ สุวิชา สอนเชื้อจีน 598
55 นักเรียนรับโล่ O-Net ม.3 ปีการศึกษา 2557 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 482
56 รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตรเหรียญทอง,เงิน ปีการศึกษา 2557 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 442
57 รายชื่อนักเรียน รับโล่คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ปีการศึกษา 2557 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 496
58 เชิญประชุมผู้ปกครองประจำปี 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1681
59 ผลการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 588
60 ตารางสอนทุกระดับชั้นภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 6860
 
หน้า 3 จาก 10
Back to top