ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนต่อ ม.1 ภาคปกติ/IEP , ม.4 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 8729
42 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 17437
43 รายชื่อนักเรียนสำรองเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ EP/IEP ณัฐพล สุทธิ์สาคร 941
44 การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนม.4 โครงการ EP รอบที่2 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1426
45 รายชื่อนักเรียนสำรองเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program ณัฐพล สุทธิ์สาคร 2037
46 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program ณัฐพล สุทธิ์สาคร 3444
47 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อ ม.4 EP/IEP ปี 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1987
48 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อ ม.1 EP ปี 2558 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 3385
49 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ EP ม.1 / EP และ MEP ม.4 ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1758
50 ประกาศผลการสอบ PRE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2558 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 3658
51 รายชื่อนักเรียนสอบ Pre ม.1 ปีการศึกษา 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1577
52 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานหน้าที่ พนักงานสถานที่(เพิ่มเติม) สุวิชา สอนเชื้อจีน 362
53 สรรหาผู้ประกอบการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 337
54 สรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 298
55 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสถานที่ สุวิชา สอนเชื้อจีน 340
56 โพธิสารนิทรรศ 57 " 5 รอบสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ โพธิสารนิทรรศ เฉลิมราชกุมารี " สุวิชา สอนเชื้อจีน 606
57 เชิญผู้ปกครองร่วมงาน EP Open House 2015 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1483
58 เชิญผู้ปกครองนักเรียน EP ม.3/1 และ ม.3/2 ประชุมเรื่องการเรียนต่อชั้น ม.4 สุวิชา สอนเชื้อจีน 495
59 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต กับโรงพยาบาลศิริราช สุวิชา สอนเชื้อจีน 302
60 แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2557 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 582
 
หน้า 3 จาก 8
Back to top