ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมงาน Open house 2016 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1773
42 กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 สุวิชา สอนเชื้อจีน 8304
43 เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 608
44 กำหนดการ โพธิสารนิทรรศ 59 “60 ปี โพธิสารฯ ภูมิใจในวันวาน สานสู่อนาคต” สุวิชา สอนเชื้อจีน 977
45 เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช สุวิชา สอนเชื้อจีน 368
46 ประกาศเลื่อนการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของระดับชั้น ม.6 สุวิชา สอนเชื้อจีน 523
47 ขอเชิญผู้ปกครองระดับชั้น ม.ปลาย และผู้สนใจ เข้าฟังการบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อ สุวิชา สอนเชื้อจีน 466
48 กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 937
49 ประกาศปิดเรียนเป็นการภายใน สุวิชา สอนเชื้อจีน 609
50 ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล สุวิชา สอนเชื้อจีน 554
51 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ - พัสดุ สุวิชา สอนเชื้อจีน 573
52 ประกาศผลการคัดเลือกลูงจ้างชั่วคราว นาฏศิลป์ สุวิชา สอนเชื้อจีน 666
53 แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และอื่น ๆ สุวิชา สอนเชื้อจีน 1114
54 ร่วมทำแบบแสดงความคิดเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 659
55 ตารางสอน โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ เพชรโพธิสาร 2558 เดือนสิิงหาคม ณัฐพล สุทธิ์สาคร 738
56 กิจกรรม สัปดาห์ ASEAN ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 603
57 ประกาศสำหรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ณัฐพล สุทธิ์สาคร 588
58 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp Program) ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1261
59 ประมวลภาพโครงการโอลิมปิกวิชาการ เพชรโพธิสาร 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 737
60 ประกาศผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน A สุวิชา สอนเชื้อจีน 1234
 
หน้า 3 จาก 11