ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1300
42 รายชื่อนักเรียนสำรองเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ EP/IEP รอบที่2 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 744
43 รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ EP/IE รอบที่2 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 689
44 เปรียบเทียบ O-Net ม.3 5ปีย้อนหลัง ณัฐพล สุทธิ์สาคร 642
45 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ EP/IEP รอบที่2 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1257
46 ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนต่อ ม.1 ภาคปกติ/IEP , ม.4 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 9611
47 รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 18248
48 รายชื่อนักเรียนสำรองเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ EP/IEP ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1041
49 การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนม.4 โครงการ EP รอบที่2 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1513
50 รายชื่อนักเรียนสำรองเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program ณัฐพล สุทธิ์สาคร 2100
51 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program ณัฐพล สุทธิ์สาคร 3534
52 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อ ม.4 EP/IEP ปี 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 2102
53 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อ ม.1 EP ปี 2558 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 3469
54 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ EP ม.1 / EP และ MEP ม.4 ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 1852
55 ประกาศผลการสอบ PRE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2558 ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 3749
56 รายชื่อนักเรียนสอบ Pre ม.1 ปีการศึกษา 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1694
57 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานหน้าที่ พนักงานสถานที่(เพิ่มเติม) สุวิชา สอนเชื้อจีน 415
58 สรรหาผู้ประกอบการประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 382
59 สรรหาผู้ประกอบการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การศึกษา ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 348
60 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานสถานที่ สุวิชา สอนเชื้อจีน 397
 
หน้า 3 จาก 8
Back to top