ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ประกาศปิดเรียนเป็นการภายใน สุวิชา สอนเชื้อจีน 552
42 ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล สุวิชา สอนเชื้อจีน 518
43 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ - พัสดุ สุวิชา สอนเชื้อจีน 539
44 ประกาศผลการคัดเลือกลูงจ้างชั่วคราว นาฏศิลป์ สุวิชา สอนเชื้อจีน 615
45 แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และอื่น ๆ สุวิชา สอนเชื้อจีน 1073
46 ร่วมทำแบบแสดงความคิดเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 612
47 ตารางสอน โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ เพชรโพธิสาร 2558 เดือนสิิงหาคม ณัฐพล สุทธิ์สาคร 693
48 กิจกรรม สัปดาห์ ASEAN ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 573
49 ประกาศสำหรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ณัฐพล สุทธิ์สาคร 545
50 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp Program) ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1146
51 ประมวลภาพโครงการโอลิมปิกวิชาการ เพชรโพธิสาร 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 683
52 ประกาศผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน A สุวิชา สอนเชื้อจีน 1109
53 ตารางสอน โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ เพชรโพธิสาร 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 597
54 แจ้งเวลาเลิกเรียนวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 500
55 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1533
56 เชิญร่วมบริจาคโลหิต สุวิชา สอนเชื้อจีน 329
57 ขออนุญาตให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 578
58 รำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ ๒๖มิถุนายน วันสุนทรภู่ สุวิชา สอนเชื้อจีน 438
59 ค่ายคุณธรรมนำชีวิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สุวิชา สอนเชื้อจีน 522
60 แจ้งเรื่องการใช้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 503
 
หน้า 3 จาก 10
Back to top