ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ข่าวประชาสัมพันธ์


กรองตามชื่อเรื่อง 
   แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ - พัสดุ สุวิชา สอนเชื้อจีน 523
42 ประกาศผลการคัดเลือกลูงจ้างชั่วคราว นาฏศิลป์ สุวิชา สอนเชื้อจีน 595
43 แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และอื่น ๆ สุวิชา สอนเชื้อจีน 1058
44 ร่วมทำแบบแสดงความคิดเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 597
45 ตารางสอน โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ เพชรโพธิสาร 2558 เดือนสิิงหาคม ณัฐพล สุทธิ์สาคร 680
46 กิจกรรม สัปดาห์ ASEAN ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 563
47 ประกาศสำหรับนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ ณัฐพล สุทธิ์สาคร 527
48 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp Program) ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1113
49 ประมวลภาพโครงการโอลิมปิกวิชาการ เพชรโพธิสาร 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 660
50 ประกาศผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน A สุวิชา สอนเชื้อจีน 1078
51 ตารางสอน โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ เพชรโพธิสาร 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 580
52 แจ้งเวลาเลิกเรียนวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 492
53 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 1522
54 เชิญร่วมบริจาคโลหิต สุวิชา สอนเชื้อจีน 322
55 ขออนุญาตให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 2558 ณัฐพล สุทธิ์สาคร 567
56 รำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ ๒๖มิถุนายน วันสุนทรภู่ สุวิชา สอนเชื้อจีน 428
57 ค่ายคุณธรรมนำชีวิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สุวิชา สอนเชื้อจีน 510
58 แจ้งเรื่องการใช้สิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2558 สุวิชา สอนเชื้อจีน 496
59 กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ ครูศุภชัย ทองฝังพลอย ครูวิรัตน์ บุญคล่ำ 413
60 เรียนเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ระดับโรงเรียน สุวิชา สอนเชื้อจีน 303
 
หน้า 3 จาก 10
Back to top