ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอน 2 ตำแหน่ง

ประกาศโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เปิดรับสมัครครูอัตราจ้างสอน 2 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

1. ครูอัตราจ้างสอน ภาษาไทย  1 ตำแหน่ง

2. ครูอัตราจ้างสอน 1 ตำแหน่ง (สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ได้)


คุณสมบัติ

- จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสอน

- มีใบประกอบวิชาชีพครู

- อัตราสอนคอมพิวเตอร์ สามารถติดตั้งโปรแกรม แก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ได้ 

- ทุกอัตรา หากมีความสามารถอื่นๆ ให้แจ้งในวันสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา

- มีน้ำใจต่อผู้ร่วมงาน เสียลสะเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม


เงื่อนไข

 - ทุกตำแหน่งต้องผ่านการสัมภาษณ์ จากกลุ่มสาระฯ ต้นสังกัด

 - ทุกตำแหน่งต้องผ่านการทดสอบการสอนในชั้นเรียน 

 - ตำแหน่งอัตราสอนและซ่อมคอมพิวเตอร์ ต้องผ่านการทดสอบ การติดตั้งโปรแกรม แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ได้

Back to top