ประกาศแจ้งผลการพิจารณาผู้ประกอบการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน

คณะกรรมการสวัสดิการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ได้ร่วมกันพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนเรียบร้อยแล้ว

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ประกอบการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 คือ


บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


ให้ติดต่อขอรับรายละเอียดการดำเนินการได้ที่ นางสาวรัตติพร ศรีนาง ด้วยตนเอง

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปสามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งผลการพิจารณาได้จากเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้

แก้ไขล่าสุด - วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:31 น.

Back to top