ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
ประกาศแจ้งผลการพิจารณาผู้ประกอบการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน

คณะกรรมการสวัสดิการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ได้ร่วมกันพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนเรียบร้อยแล้ว

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ประกอบการประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 คือ


บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)


ให้ติดต่อขอรับรายละเอียดการดำเนินการได้ที่ นางสาวรัตติพร ศรีนาง ด้วยตนเอง

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไปสามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งผลการพิจารณาได้จากเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้

แก้ไขล่าสุด - วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 16:31 น.

ข่าว & กิจกรรม กลุ่มสาระฯ / กลุ่มบริหาร / งาน
รูปภาพ
2557/07/29 งานวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีการแสดงละคร การโต้วาที และการจัดซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/07/23 แจกรางวัลเกียรติบัตรวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระฯภาษาไทยแจกรางวัลเกียรติบัตรกิจกรรมวันสุนทรภู่
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/07/08 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันอังคาร  ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/06/27 กิจกรรมวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม"รำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ ท่องสยาม ตามกวี รัตนมณี ศรีถิ่นไทย" เนื่องในวันสุนทรภู่ 
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/05/04 อบรม "การสัมมนาครูภาษาไทยทั่วประเทศ ผลสัมฤทธิ์ต่ำแก้ได้ . . . ครูภาษาไทยเร่งพัฒนา"

การอบรม "การสัมมนาครูภาษาไทยทั่วประเทศ ผลสัมฤทธิ์ต่ำแก้ได้ . . . ครูภาษาไทยเร่งพัฒนา"
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/04/02-03 อบรม "การพัฒนาวิทยากรแกนนำ การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้"

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาวิทยากรแกนนำ เรื่อง "การอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้" ในวันที่ ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/04/03-04 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "มิติอาเซ๊ยนเรียนภาษา ภาษากัมพูชา"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มิติอาเซ๊ยนเรียนภาษา ภาษากัมพูชา ในวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/04/05 อบรม เรื่อง "การสอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ ครั้งที่ ๒"

โครงการอบรม เรื่อง "การสอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ ครั้งที่ ๒"
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2555/11/24 เพลงเรือของไทยร่วมสมัย ต้านภัยยาเสพติด ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

กลุ่มสาระฯภาษาไทย ได้จัดโครงการเพลงเรือของไทยร่วมสมัย ต้ายภัยยาเสพติด เพื่อขยายเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2555/09/7-9 โครงการศึกษาการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มสาระฯภาษาไทย จัดโครงการศึกษาการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยปราชญ์ชาวบ้าน สืบสานภูมิปัญญา นำพาเด็กไทย ห่างไกลยาเสพติด ณ ศาลาลมจอย...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2558/02/27 เครือข่ายสายใยวิทย์ Thank P"

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม เครือข่ายสายใยวิทย์ (Thank you Party) ให้กับนักเรียน ม.6 สายวิทย์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมวิทย์ในงานโพธิสารนิทรรศ 57

 งานโพธิสารนิทรรศ 57 " 5 รอบสมเด็จพระเทพรัตน์ ฯ โพธิสารนิทรรศ เฉลิมราชกุมารี" จัดเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 กลุ่มสาระ ฯ...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ครูวิทย์ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีปี 57

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 เป็นวันครูแห่งชาติ  คุรุสภาได้มอบรางวัล "หนึ่งแสนครูดี"ประจำปีพ.ศ. 2557  โดยสพม.เขต1 ได้จัดงานที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มีผอ.เขต1...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ครูวิทย์อบรม โครงการ Google Application for Education

    ครูมนทิพย์  จันทร์เจือศิริ และครูทัศนา  ฉันทนาภิธาน เข้าอบรม โครงการ Google Application for Education เมื่อวันที่ 27 พ.ย., 4,18 และ25 ธ.ค. 2557 อบรมเพิ่มเติม โดยมีครูสุคนธา  จงอ่อน...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 มีจำนวน 12 รายการ  ทางกลุ่ม  สาระฯเข้าร่วม 9 รายการ ได้รับรางวัล 7 รายการ
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/08/19-20 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/07/25 กิจกรรม Road Show

กิจกรรม Road show ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าจากการประปานครหลวง วันศุกร์ที่   25   ก.ค.  2557   เวลา   9.30 – 11.00 น.   บริเวณสนามหลวงพิลาศวรรณสาร...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/07/04 ปฏิบัติการพิทักษ์น้ำปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในนามตัวแทนโรงเรียนโพธิสารพิทยากรได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประหยัดน้ำในสถาบันการศึกษา ( MWA Water Ranger ) ปีที่ 3...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/05/17 กิจกรรมเครือข่ายสายใยวิทย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดงาน "โครงการสายใยวิทย์ ฯ"
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2554/08/22 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงสนพระทัยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาดาราศาสตร์ในตำราโหราศาสตร์ของไทย...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับชาคิ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรได้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/11/26 ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ออนไลน์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ออนไลน์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Taro Tournament 2014) ผลการแข่งขัน...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การแข่งขันคณิตศาสตร์ออนไลน์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย "Taro Math Tournament 2014"

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดทีมนักเรียนเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ออนไลน์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย "Taro Math Tournament 2014" ทั้งหมด 6 ทีม โดยมีระดับม.ต้น 3 ทีม และ ม.ปลาย 3...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมคณิตคิดเร็ว

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมคณิต คิดเร็ว บริเวณหน้าเสาธงในช่วงเช้า เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2555
รูปภาพ
2558/03/06 ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2555/12/27 ชุนนุมจิตอาสา ถวายพระพร

ชุมนุมจิตอาสา รักษ์โลก เข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ณ โรงพยาบาลศิริราช ตึกศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2555/09/25-28 อบรมธรรมศึกษา

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดอบรมธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปีพุทธศักราช 2555 ณ ห้องประชุมกาญจนา โดยพระเทพมงคลญาณ...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นาฏศิลป์โพธิสาร เข้าร่วมเทศกาล Kagoshima Asia Youth Music Arts Festival เมืองคาโกชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

นาฏศิลป์โพธิสาร เข้าร่วมเทศกาลKagoshima Asia Youth Music Arts Festival  เมืองคาโกชิมะ ประเทศญี่ปุ่น                    ...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประกวดวงดนตรีสากล

กลุ่มสาระฯศิลปะ จัดการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ บริเวณเวทีหน้าเสาธง
รูปภาพ
กิจกรรม "ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ"

กลุ่มสาระฯศิลปะ จัดกิจกรรม "ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ" วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ ลานเวทีหน้าเสาธงและลานโพธิ์พุฒภิรม
รูปภาพ
การแสดงนาฏศิลป์ไทยชุด รำ 4 ภาค

การแสดงนาฎศิลป์ไทยชุดรำ 4 ภาค เนื่องในพิธีเลี้ยงอำลาคณะผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
รูปภาพ
การประกวด Cover Dance ศิลปวัฒนธรรมไทย

การแสดงชุดรับขวัญข้าว ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Cover Dance ศิลปวัฒนธรรมไทย งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 29 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร          
รูปภาพ
2554/06/2 ประกวดระบำโบราณคดีศรีวิชัย

การแสดงชุดระบำศรีวิชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์ สพม.เขต 1,2 งาน 4 ทศวรรษ  เจิดจ้าสู่สากล วันที่ 2 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2556/08/19 นักกีฬาโรงเรียนไหว้ครูผู้ฝึกสอน

นักกีฬาโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมตัวกันเพื่อไหว้ครูผู้ฝึกสอนกีฬา เนื่องในวันไหว้ครู
รูปภาพ
2554/08/7 ร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ "อ้อมน้อย ฟุตบอล 7 คน มินิคัพ 2011"

 ทีมฟุตซอลโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ "อ้อมน้อย ฟุตบอล 7 คน มินิคัพ 2011" ทีมโรงเรียนโพธิสารพิทยากร...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2254/08/20-21 แข่งขันฟุตซอลรายการ " Milo Energy Cereal Futsal 2011 "

 ทีมฟุตซอลโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลรายการ " Milo Energy Cereal Futsal 2011 " และได้ผ่านการคัดเลือกได้เล่นในรอบ 16 ทีมสุดท้ายที่...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2554/02/15 สอบเลื่อนสายชมรมเทควันโด้

ชมรมเทควันโดโรงเรียนโพธิสารได้จัดให้มีการสอบเลื่อนสายของนักกีฬาในชมรม โดยได้มีอาจารย์สอบเลื่อนสายจากสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการในการพิจารณา
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้วยตนเอง เรื่องการแกะสลักสบู่

  เอกสารชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการแกะสลักสบู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   วิชา การงานอาชีพและเทคโนโยี 3 รหัสวิชา ง33101 ...
อ่านเพิ่มเติม...
บทเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
รูปภาพ
2557/07/29 งานวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีการแสดงละคร การโต้วาที และการจัดซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/07/23 แจกรางวัลเกียรติบัตรวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระฯภาษาไทยแจกรางวัลเกียรติบัตรกิจกรรมวันสุนทรภู่
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/07/08 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันอังคาร  ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/06/27 กิจกรรมวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม"รำลึกเกียรติคุณสุนทรภู่ ท่องสยาม ตามกวี รัตนมณี ศรีถิ่นไทย" เนื่องในวันสุนทรภู่ 
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/05/04 อบรม "การสัมมนาครูภาษาไทยทั่วประเทศ ผลสัมฤทธิ์ต่ำแก้ได้ . . . ครูภาษาไทยเร่งพัฒนา"

การอบรม "การสัมมนาครูภาษาไทยทั่วประเทศ ผลสัมฤทธิ์ต่ำแก้ได้ . . . ครูภาษาไทยเร่งพัฒนา"
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/04/02-03 อบรม "การพัฒนาวิทยากรแกนนำ การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้"

การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาวิทยากรแกนนำ เรื่อง "การอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้" ในวันที่ ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/04/03-04 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "มิติอาเซ๊ยนเรียนภาษา ภาษากัมพูชา"

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มิติอาเซ๊ยนเรียนภาษา ภาษากัมพูชา ในวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/04/05 อบรม เรื่อง "การสอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ ครั้งที่ ๒"

โครงการอบรม เรื่อง "การสอนภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย เพื่อเพิ่มสัมฤทธิ์ ครั้งที่ ๒"
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2555/11/24 เพลงเรือของไทยร่วมสมัย ต้านภัยยาเสพติด ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม

กลุ่มสาระฯภาษาไทย ได้จัดโครงการเพลงเรือของไทยร่วมสมัย ต้ายภัยยาเสพติด เพื่อขยายเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา พื้นที่กรุงเทพมหานคร...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2555/09/7-9 โครงการศึกษาการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มสาระฯภาษาไทย จัดโครงการศึกษาการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยปราชญ์ชาวบ้าน สืบสานภูมิปัญญา นำพาเด็กไทย ห่างไกลยาเสพติด ณ ศาลาลมจอย...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2558/02/27 เครือข่ายสายใยวิทย์ Thank P"

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม เครือข่ายสายใยวิทย์ (Thank you Party) ให้กับนักเรียน ม.6 สายวิทย์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมวิทย์ในงานโพธิสารนิทรรศ 57

 งานโพธิสารนิทรรศ 57 " 5 รอบสมเด็จพระเทพรัตน์ ฯ โพธิสารนิทรรศ เฉลิมราชกุมารี" จัดเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 กลุ่มสาระ ฯ...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ครูวิทย์ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดีปี 57

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 เป็นวันครูแห่งชาติ  คุรุสภาได้มอบรางวัล "หนึ่งแสนครูดี"ประจำปีพ.ศ. 2557  โดยสพม.เขต1 ได้จัดงานที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มีผอ.เขต1...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ครูวิทย์อบรม โครงการ Google Application for Education

    ครูมนทิพย์  จันทร์เจือศิริ และครูทัศนา  ฉันทนาภิธาน เข้าอบรม โครงการ Google Application for Education เมื่อวันที่ 27 พ.ย., 4,18 และ25 ธ.ค. 2557 อบรมเพิ่มเติม โดยมีครูสุคนธา  จงอ่อน...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 มีจำนวน 12 รายการ  ทางกลุ่ม  สาระฯเข้าร่วม 9 รายการ ได้รับรางวัล 7 รายการ
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/08/19-20 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2557
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/07/25 กิจกรรม Road Show

กิจกรรม Road show ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าจากการประปานครหลวง วันศุกร์ที่   25   ก.ค.  2557   เวลา   9.30 – 11.00 น.   บริเวณสนามหลวงพิลาศวรรณสาร...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/07/04 ปฏิบัติการพิทักษ์น้ำปีที่ 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในนามตัวแทนโรงเรียนโพธิสารพิทยากรได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประหยัดน้ำในสถาบันการศึกษา ( MWA Water Ranger ) ปีที่ 3...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/05/17 กิจกรรมเครือข่ายสายใยวิทย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดงาน "โครงการสายใยวิทย์ ฯ"
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2554/08/22 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงสนพระทัยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาดาราศาสตร์ในตำราโหราศาสตร์ของไทย...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับชาคิ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนโพธิสารพิทยากรได้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2557/11/26 ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ออนไลน์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ออนไลน์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Taro Tournament 2014) ผลการแข่งขัน...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การแข่งขันคณิตศาสตร์ออนไลน์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย "Taro Math Tournament 2014"

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดทีมนักเรียนเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ออนไลน์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย "Taro Math Tournament 2014" ทั้งหมด 6 ทีม โดยมีระดับม.ต้น 3 ทีม และ ม.ปลาย 3...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมคณิตคิดเร็ว

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมคณิต คิดเร็ว บริเวณหน้าเสาธงในช่วงเช้า เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2555
รูปภาพ
2558/03/06 ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2555/12/27 ชุนนุมจิตอาสา ถวายพระพร

ชุมนุมจิตอาสา รักษ์โลก เข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ณ โรงพยาบาลศิริราช ตึกศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2555/09/25-28 อบรมธรรมศึกษา

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดอบรมธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปีพุทธศักราช 2555 ณ ห้องประชุมกาญจนา โดยพระเทพมงคลญาณ...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นาฏศิลป์โพธิสาร เข้าร่วมเทศกาล Kagoshima Asia Youth Music Arts Festival เมืองคาโกชิมะ ประเทศญี่ปุ่น

นาฏศิลป์โพธิสาร เข้าร่วมเทศกาลKagoshima Asia Youth Music Arts Festival  เมืองคาโกชิมะ ประเทศญี่ปุ่น                    ...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประกวดวงดนตรีสากล

กลุ่มสาระฯศิลปะ จัดการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ บริเวณเวทีหน้าเสาธง
รูปภาพ
กิจกรรม "ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ"

กลุ่มสาระฯศิลปะ จัดกิจกรรม "ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ" วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณ ลานเวทีหน้าเสาธงและลานโพธิ์พุฒภิรม
รูปภาพ
การแสดงนาฏศิลป์ไทยชุด รำ 4 ภาค

การแสดงนาฎศิลป์ไทยชุดรำ 4 ภาค เนื่องในพิธีเลี้ยงอำลาคณะผู้บริหารจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
รูปภาพ
การประกวด Cover Dance ศิลปวัฒนธรรมไทย

การแสดงชุดรับขวัญข้าว ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Cover Dance ศิลปวัฒนธรรมไทย งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 29 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร          
รูปภาพ
2554/06/2 ประกวดระบำโบราณคดีศรีวิชัย

การแสดงชุดระบำศรีวิชัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะนาฏศิลป์ สพม.เขต 1,2 งาน 4 ทศวรรษ  เจิดจ้าสู่สากล วันที่ 2 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2556/08/19 นักกีฬาโรงเรียนไหว้ครูผู้ฝึกสอน

นักกีฬาโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมตัวกันเพื่อไหว้ครูผู้ฝึกสอนกีฬา เนื่องในวันไหว้ครู
รูปภาพ
2554/08/7 ร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ "อ้อมน้อย ฟุตบอล 7 คน มินิคัพ 2011"

 ทีมฟุตซอลโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ "อ้อมน้อย ฟุตบอล 7 คน มินิคัพ 2011" ทีมโรงเรียนโพธิสารพิทยากร...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2254/08/20-21 แข่งขันฟุตซอลรายการ " Milo Energy Cereal Futsal 2011 "

 ทีมฟุตซอลโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลรายการ " Milo Energy Cereal Futsal 2011 " และได้ผ่านการคัดเลือกได้เล่นในรอบ 16 ทีมสุดท้ายที่...
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
2554/02/15 สอบเลื่อนสายชมรมเทควันโด้

ชมรมเทควันโดโรงเรียนโพธิสารได้จัดให้มีการสอบเลื่อนสายของนักกีฬาในชมรม โดยได้มีอาจารย์สอบเลื่อนสายจากสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการในการพิจารณา
อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้วยตนเอง เรื่องการแกะสลักสบู่

  เอกสารชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการแกะสลักสบู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   วิชา การงานอาชีพและเทคโนโยี 3 รหัสวิชา ง33101 ...
อ่านเพิ่มเติม...
Back to top