มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2555

โรงเรียนจะมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2555

 ม.ต้น คนละ 210 บาท และ ม.ปลาย คนละ 230 บาท ภายในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 ซึ่งสามารถรับเงินได้ที่ ครูที่ปรึกษา

 เมื่อนักเรียนซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้ว ให้นำใบเสร็จค่าอุปกรณ์การเรียนส่งมอบให้กับครูที่ปรึกษาทันที!!

ส่งใบเสร็จที่คุณครูที่ปรึกษาภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


แก้ไขล่าสุด - วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2013 เวลา 10:30 น.

Back to top