ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
เปิดระบบบันทึกข้อมูลแจ้งความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 ปกติ/IEP และ ม.4 ปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

แจ้งเปิดระบบบันทึกข้อมูลแจ้งความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้น .1 ปกติ/IEP และ .4 ปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่ 10 มี.. 61 - 28 มี.. 61

** ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล

1. ซื้อคู่มือได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 มี.. 61 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

2. กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มี.. 61 ที่ http://203.114.116.51/psadmission/ (ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ดูจากเล่มคู่มือที่ซื้อไป** กรุณาใช้เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome ทั้งบนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต **

3. บันทึกและพิมพ์ ใบสมัคร

4. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 25-28 มี.. 61 จุดรับสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ 02-448-7105 ประชาสัมพันธ์ 02-448-6931

แก้ไขล่าสุด - วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018 เวลา 06:36 น.