ปฏิทินเวลาเรียน
ตารางเรียนคาบเรียนพิเศษ
คาบเรียนคาบเรียนพิเศษ 1คาบเรียนพิเศษ 2คาบเรียนพิเศษ 3
กิจกรรม / โฮมรูม07.30 - 09.1008.00 - 08.2008.00 - 09.10
109.10 - 09.5008.20 - 09.1009.10 - 09.50
209.50 - 10.3009.10 - 09.5009.50 - 10.30
310.30 - 11.1009.50 - 10.3010.30 - 11.10
411.10 - 11.5010.30 - 11.1011.10 - 11.50
511.50 - 12.3011.10 - 11.5011.50 - 12.30
612.30 - 13.1011.50 - 12.3012.30 - 13.20
713.10 - 13.5012.30 - 13.1013.20 - 14.10
813.50 - 14.3013.10 - 13.5014.10 - 15.00
914.30 - 15.1013.50 - 14.3015.00 - 15.50
1015.10 - 15.5014.30 - 15.1015.50 - 16.40


คาบเรียนพิเศษ

คาบเรียนพิเศษ 1 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. และเรียนคาบละ 40 นาทีทุกคาบ


คาบเรียนพิเศษ 2 มี Homeroom ตามปกติ คาบแรก 50 นาที และเรียนคาบที่ 2-10 คาบละ 40 นาที


คาบเรียนพิเศษ 3 มีกิจกรรมหน้าเสาธงถึง 09.10 น. คาบที่ 1 - 5 เรียนคาบละ 40 นาที และเรียนคาบที่ 6 - 10 คาบละ 50 นาที
เชิญชมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "POTISARNPITTAYAKORN FUTSAL CHAMPIONSHIP 2017"


การแข่งขันกีฬาฟุตซอล

POTISARNPITTAYAKORN FUTSAL CHAMPIONSHIP2017

ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร  โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

โดยโรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นเจ้าภาพและพิธีเปิดในวันที่ 19 สิงหาคม 2560

*ทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 12 ทีม ได้แก่*

1. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (เจ้าภาพ)             7. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

   2. โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา                           8. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

   3. โรงเรียนทวีธาภิเศก                                  9. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

   4. โรงเรียนเทพศิรินทร์                                 10. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

   5. โรงเรียนปัญญาวรคุณ                               11. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

   6. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน        12. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

*การแข่งขันทั้งหมดแบ่งออกเป็น 4 สาย สายละ 3 ทีม

สาย A

สาย B

A1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร (เจ้าภาพ)

B1 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม

A2 โรงเรียนปัญญาวรคุณ

B2 โรงเรียนทวีธาภิเศก

A3 โรงเรียนราวินิตบางแคปานขำ

B3 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

 

สาย C

สาย D

C1 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

D1 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

C2 โรงเรียนเทพศิรินทร์

D2 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย

C3 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

D3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน


สามารถดาวน์โหลดกำหนดการการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "POTISARNPITTAYAKORN FUTSAL CHAMPIONSHIP 2017" ได้ที่นี้


แก้ไขล่าสุด - วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2017 เวลา 10:20 น.