กำหนดการรับสมัคร Pre-2563

🏫 แจ้งเลื่อนกำหนดการรับสมัคร Pre ม.1

✅ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 - 15 กุมภาพันธ์ 2563
✅ สอบวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

‼️ ทางโรงเรียนขออภัยมา ณ ที่นี้