การรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
ณ ห้องเรียนอเนกประสงค์ ชั้น 1 และห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 8.30 น.
โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองในการสวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดตรวจวัดอุณหภูมิ
อีกทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<