ประกาศรายชื่อ “#สำรอง” นักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 ห้องเรียน English Program ปีการศึกษา 2564

📌 ประกาศรายชื่อ “#สำรอง” นักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 ห้องเรียน English Program ปีการศึกษา 2564
🌎 ดูประกาศรายชื่อได้ที่ https://bit.ly/3dGa9Om
✅ ให้ไปรายงานตัว วันที่ 8 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 3 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ)
⚠ ** หากไม่ไปรายงานตัวในวัน เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์การสำรองและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้
.
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117 (ในวันเวลาราชการ)
.
🎙 ออกแบบและประชาสัมพันธ์โดย #งานโสตทัศนศึกษา